Djelatnost

Maloprodaja i veleprodaja.
Izrada elektro instalacija jake i slabe struje.

Locum d.o.o.

Biogradska 50, 23000 Zadar
Telefon +385 (0) 23 301-160
Maloprodaja +385 (0) 23 492-156,
+385 (0) 23 301-176
Veleprodaja +385 (0) 310-185 Telefaks +385 (0) 23 301-170
locum@locum.hr

Radno vrijeme od 7 do 15 h
subota od 8 do 13 h

IBAN BR: HR952402006-1100631613 ERSTE

OIB: 79324341284